W naszym Żłobku dbamy o wszechstronny rozwój dzieci, staramy się im dostarczać wielu bodźców niezbędnych do prawidłowego rozwoju wszystkich sfer i zmysłów. Osiągamy to pracując metodami aktywnymi, szczególnie wykorzystując metody pedagogiki zabawy.

Proponujemy:

 • zajęcia rytmiczno - muzyczne z wykorzystaniem tańców integracyjnych, przyśpiewek oraz pląsów opartych na powtarzalności słów i gestów;
 • zajęcia para - plastyczne, na których przy wykorzystaniu prostych materiałów plastycznych oraz przedmiotów użytku codziennego dzieci tworzą prawdziwe "dzieła sztuki";
 • zajęcia ruchowe, z wykorzystaniem min. chusty animacyjnej, tunelu animacyjnego, czy też klocków piankowych dostarczające dzieciom wielu wrażeń, jak również wspomagające rozwój psychoruchowy;
 • zajęcia na doświadczanie świata zmysłami z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych takich jak: chodniczki dotykowe, krążki dotykowe, półkule sensoryczne czy pary słuchowe, jak również zabaw rozwijających zmysły;
 • gry i zabawy ruchowe sprzyjające rozwojowi motoryki ciała, koncentracji i spostrzegawczości;
 • czytanie bajek rozbudzające wyobraźnię i rozwijające koncentrację.

     Zajęcia odbywają się min. w blokach tematycznych dostosowanych do pór roku, dzięki czemu dziecko lepiej poznaje i rozumie otaczający je świat. Realizujemy to poprzez naukę wierszyków i piosenek o danej porze roku oraz wykonywanie prostych prac plastycznych związanych z tym okresem, jak również przez doświadczanie natury.

       Tygodniowy plan pracy dostosowany jest indywidualnie do każdej grupy wiekowej. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu:

 • PONIEDZIAŁEK - dzień muzyczno - ruchowy;
 • WTOREK - dzień ulubionej książeczki;
 • ŚRODA - dzień doświadczania świata zmysłami;
 • CZWARTEK - dzień bajkowy; zajęcia muzyczno-ruchowe w języku angielskim;
 • PIĄTEK - dzień małego odkrywcy.

       Różnorodność proponowanych zajęć sprawia, że dzieci chętnie w nich uczestniczą.