Zaproszenie - otwórz

Chronimy Dzieci

Program "Chronimy dzieci" to program profilaktyki przemocy wobec dzieci 

 W 2016 roku przystąpiliśmy do realizacji programu Chronimy Dzieci. Chronimy Dzieci to program certyfikowania placówek  realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą. 

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikat Chronimy Dzieci.

 Realizacja programu przez placówkę oznacza, że:  

  • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka,
  • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka,
  • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu (opiekun)
  • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego,
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować,
  • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Stworzyliśmy już dokument Polityki Ochrony Dziecka przed Krzywdzeniem - zapraszamy do zapoznania się z jego treścią - otwórz

Jest nam miło poinformować, że Żłobek Miejski nr 4 otrzymał certyfikat "Chronimy dzieci" - otwórz