A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Złobek nr 4
Złobek nr 4
BIP.gov.pl

  Warunki przyjęcia do żłobka

  Rodzic, który chce zapisać swoje dziecko do Żłobka powinien zalogować się na stronie systemu rekrutacji elektronicznej www.nabor.um.bialystok.pl.

  W systemie krok po kroku podane są wskazówki dotyczące wypełnienia karty rekrutacyjnej. Rodzic ma możliwość wyboru trzech placówek, do których chce zapisać swoją pociechę. Wypełniony i podpisany wniosek składa w Żłobku pierwszego wyboru, który potwierdza w systemie jego przyjęcie. Tylko potwierdzone przez Żłobek podanie powoduje, że dziecko zostaje zapisane na listę oczekujących na miejsce.

  W przypadku braku możliwości wypełnienia karty rekrutacyjnej w domu zapraszamy do Żłobka. Służymy pomocą i radą w sprawach formalnych związanych z rekrutacją.

  Warunki przyjęcia:

  Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców pracujących lub uczących się. Rodzice powinni mieszkać na terenie miasta Białegostoku i w rocznym rozliczeniu PIT nie wskazywać innego miejsca przekazania podatku niż miasto Białystok.

  Po przyjęciu dziecka rodzice wypełniają kartę zapisu, która zawiera : dane dziecka, dane rodziców wraz z potwierdzeniem ich zatrudnienia, szczegółowe informacje dotyczące opieki, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do objęcia dziecka opieką w Żłobku.

  Koszt pobytu dziecka w Żłobku:

  1. opłata za pobyt dziecka: 200,00 zł miesięcznie (do 10 godzin pobytu). Ustalono dodatkową opłatę za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku powyżej dziesięciu godzin dziennie w wysokości 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki (Uchwała nr XVIII/155/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 listopada 2011 r.)

  2. opłata za żywienie : 4,50 zł stawka dzienna (pobierana za faktyczną liczbę dni roboczych w miesiącu).

  Zwrot kosztów wyżywienia oraz opłaty za pobyt dokonywany jest za okres nieobecności zgłoszonej przez rodziców lub prawnych opiekunów danego dziecka w wysokości proporcjonalnej do okresu zgłaszanej nieobecności. Opłaty za korzystanie z usług Żłobka wnoszone są przez rodziców dziecka objętego opieką za dany miesiąc z góry do 16 dnia tego miesiąca na rachunek bankowy Żłobka : 73 1240 1154 1111 0010 3579 5266. Nie dotrzymanie terminu skutkuje naliczeniem odsetek.


   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Alicja Matejczyk
  Publikacja dnia: 29.07.2015
  Podpisał: Alicja Matejczyk
  Dokument z dnia: 29.07.2015
  Dokument oglądany razy: 634
MegaBIP free (2.09)