A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Złobek nr 4
Złobek nr 4
BIP.gov.pl

  Witamy na stronie...

  INFORMACJE O JEDNOSTCE

  • Nazwa:                        Żłobek Miejski Nr 4
  • Adres:                         15-748 Białystok ul. Broniewskiego 1A
  • NIP                              542 31 89 094
  • REGON                      200404932
  • Nr tel.                           85 6 510 506
  • Fax:                              85 6 510 506 wew. 25
  • Strona www:               zlobek4.bialystok.pl
  • E-mail:                         [email protected]
  • Dyrektor żłobka:         mgr Alicja Anna Matejczyk
    

  Żłobek Miejski Nr 4 jest samodzielną, wydzieloną organizacyjnie gminną jednostką budżetową. Żłobek nie posiada osobowości prawnej. Podmiotem tworzącym Żłobek jest Miasto Białystok. Żłobek prowadzi działalność statutową. Obszarem działania Żłobka jest miasto Białystok.

  Żłobek jest powołany do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub 4 rok życia w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

          Godziny pracy żłobka: 6.00-17.30

   Żłobek Miejski Nr 4 w Białymstoku działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz.U Nr 45 poz.   235 ),
  2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm),
  3. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. nr 233, poz. 1458 z póżn.zm.),
  4. Ustawy z dnia 29 września 1994r, o rachunkowości (Dz. U. z 2009r Nr. 165, poz.1316 z późn.zm.),
  5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240   z późn. zm.),
  6. Uchwały Nr LVIII/764/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r. w sprawie przekształcenia w drodze likwidacji zakładów budżetowych – przedszkoli  samorządowych, Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, żłobków miejskich   i Izby Wytrzeźwień prowadzonych przez Miasto, w jednostki budżetowe, zmienionej uchwałą Nr LX/796/10 z dnia 25 października 2010 r.
  7. Statutu Żłobka Miejskiego Nr 4 w Białymstoku

                        

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Alicja Matejczyk
  Publikacja dnia: 15.01.2016
  Podpisał: Alicja Matejczyk
  Dokument z dnia: 15.01.2016
  Dokument oglądany razy: 3716
MegaBIP free (2.09)