Naszym celem jest:  

Stworzenie dzieciom bezpiecznego i przyjaznego miejsca,

gdzie w warunkach zbliżonych do domowych, stopniowo

 i harmonijnie będą rozwijały swoje zdolności i umiejętności.

Otoczenie dziecka ciepłem, opieką i wsparciem.

Rozwijanie aktywności małego dziecka poprzez zabawę

              oraz poznawanie otaczającego świata.

Troska o zdrowie i prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka.

Zapewnienie zdrowej, smacznej  i zbilansowanej

 diety dla najmłodszych.

Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym  poprzez codzienny kontakt i wymianę doświadczeń.

Stałe doskonalenie własnych kompetencji zawodowych.